STRONA GŁÓWNA »NASZE TECHNOLOGIE » PANELE SUFITOWE »

PANELE SUFITOWE

System  panelowej  zabudowy  sufitowej  jest  integralną  częścią systemu zabudowy ściennej i jest rozwiązaniem przeznaczonym do     stosowania     w     pomieszczeniach     o     podwyższonych

wymaganiach    odnośnie    higieny    i    czystości.   Wykonywany jest ze stali ocynkowanej  z naniesioną powłoką  antybakteryjną.  Gwarantuje szczelność,  trwałość  i  odporność  na  środki  czyszczące.  System jest zintegrowany z oświetleniem ogólnym pomieszczenia,  a  w  przypadku  sali  operacyjnej,  także  z  konstrukcją  stropu laminarnego.

W  panelach  ściennych jest  montowany  sprzęt  medyczny  taki  jak  cyfrowe stacje przeglądowe obrazów medycznych (negatoskopy), monitory medyczne, panele poboru gazów medycznych oraz różnego rodzaju gniazda elektryczne  i  teleinformatyczne.  Sposób  montażu  urządzeń  nie wpływa na parametry szczelności systemu zabudowy.